Show simple item record

Simulation of ultrasound sequences in contrast mode

dc.contributor.advisorHarabiš, Vratislavcs
dc.contributor.authorStaňková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:27:46Z
dc.date.available2019-05-17T14:27:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTAŇKOVÁ, J. Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112072cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82354
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena na kontrastní látky používané při kontrastním ultrazvukovém zobrazení. Důležitou částí je popis používaných perfuzních modelů se zaměřením na získání perfuzních parametrů a analýzu perfuzní křivky získané měřením kontrastní látky v čase. Druhá část se věnuje navržení programu pro generování simulovaných obrazů a popis problematiky simulace 2D ultrazvukových tomogramů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the principle of contrast imaging techniques for ultrasound imaging. In the first part there are described basic principles and characteristics of ultrasound waves for the understanding. It is also focused on ultrasound contrast agents used in contrast enhanced ultrasound imaging. The important part is the description of perfusion models with a focus on obtaining perfusion parametres and analyzing perfusion curves obtained by measuring the ultrasound contrast agent over time. The second part is devoted to designing a program for generating simulated ultrasound images and description of the simulation of 2D ultrasound tomograms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPerfuzecs
dc.subjectperfuzní křivkacs
dc.subjectperfuzní modelycs
dc.subjectperfuzní analýzacs
dc.subjectkontrastní zobrazenícs
dc.subjectmi-krobublinycs
dc.subjectultrazvukcs
dc.subjectultrazvukové sekvencecs
dc.subjectfantomcs
dc.subjectmatlabcs
dc.subjectPerfusionen
dc.subjectperfusion curveen
dc.subjectperfusion modelsen
dc.subjectperfusion analysisen
dc.subjectcontrast enhanced ul-trasounden
dc.subjectmicrobubblesen
dc.subjectultrasounden
dc.subjectultrasound sequencesen
dc.subjectphantomen
dc.subjectmatlaben
dc.titleSimulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazovánícs
dc.title.alternativeSimulation of ultrasound sequences in contrast modeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-13:55:35cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112072en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:17:18en
sync.item.modts2020.03.31 04:47:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMézl, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) RNDr. Jan Balvan (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. položil otázku na smysl osy x v obrázcích na prezentaci. Ing. Helena Škutková, Ph.D. položila otázku když uvádíte specifikace hw, máte představu jak jste daný hw využila? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record