Show simple item record

Let There Be Light? Impact of Light Pollution on the Environment

dc.contributor.advisorEllederová, Evaen
dc.contributor.authorSvoboda, Lukášen
dc.date.accessioned2018-10-21T21:54:17Z
dc.date.available2018-10-21T21:54:17Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSVOBODA, L. Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111836cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82362
dc.description.abstractSvětelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept světelného znečištění, popsat způsoby měření a negativní dopady. Teoretická část bakalářské práce se zabývá definováním pojmu světelného znečištění a popisuje způsoby, jakými se světelné znečištění projevuje. Dále řeší možnosti měření světelného znečištění, a také diskutuje negativními dopady na lidské zdraví, přírodu, ekonomiku, bezpečnost a astronomii. Navazující kapitola popisuje parametry běžně užívaných světelných zdrojů pro veřejné osvětlení, a nakonec jsou probírány základní praktiky, které napomáhají snížit světelné znečištění a jsou doplněny příklady správně navrženými svítidly pro venkovní osvětlení. Praktická část této bakalářské práce se zabývá kvantitativním výzkumem, který měl za cíl objasnit úroveň povědomí o světelném znečištění mezi širokou veřejností. Data pro tento výzkum byla shromážděna pomocí dotazníkového šetření.en
dc.description.abstractLight pollution is one of many types of pollution that threaten our planet. The main reason for its creation is the fact that light pollution is a side effect of industrial civilization. The adverse effects of light pollution can have a serious impact on human health, wildlife and climate. The aim of this bachelor’s thesis is to define the concept of light pollution, describe means of its measurement and its adverse effects. The theoretical part of this thesis deals with defining what the light pollution is and it describes how it is manifested. Furthermore, possibilities of how light pollution can be measured are discussed. Subsequently, impacts on human health, wildlife, economy, safety, and astronomy are described and discussed. Towards the end, common light sources used for public lighting and their parameters are defined. Lastly, basic practices that help to reduce light pollution are presented with examples of correctly designed luminaires for outdoor lighting. The practical part of the thesis is concerned with quantitative research, whose purpose was to identify the level of awareness of light pollution among the general public. The data were gathered by means of the questionnaire survey.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsvětelné znečištěníen
dc.subjectsvětelný závojen
dc.subjectpronikání světla do nežádoucích prostoren
dc.subjectnadměrné osvětlováníen
dc.subjectoslněníen
dc.subjectsvítidlaen
dc.subjectnegativní dopadyen
dc.subjectjasen
dc.subjectumělé světloen
dc.subjectvlnová délkaen
dc.subjectsvětelný zdrojen
dc.subjectindex podání bareven
dc.subjectsvětelná účinnosten
dc.subjectpovědomíen
dc.subjectlight pollutioncs
dc.subjectskyglowcs
dc.subjectlight intrusioncs
dc.subjectover-illuminationcs
dc.subjectglarecs
dc.subjectluminairescs
dc.subjectadverse effectscs
dc.subjectbrightnesscs
dc.subjectartificial lightcs
dc.subjectwavelengthcs
dc.subjectlight sourcecs
dc.subjectcolour rendering indexcs
dc.subjectluminous efficacycs
dc.subjectawarenesscs
dc.titleBudiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředíen
dc.title.alternativeLet There Be Light? Impact of Light Pollution on the Environmentcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-15-09:30:38cs
thesis.disciplineAngličtina v elektrotechnice a informaticecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111836en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:16:24en
sync.item.modts2019.05.18 08:44:38en
dc.contributor.refereeMihai, Hanaen
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record