Show simple item record

Testing of micro water turbine

dc.contributor.advisorŠtigler, Jaroslavsk
dc.contributor.authorZríni, Miroslavsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:45Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:45Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZRÍNI, M. Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109046cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82426
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je určená pre oblasť malých spádov a nízkych prietokov, kde nie sú vhodné bežne používané turbíny. Využitie tejto oblasti s malými spádmi bude v budúcnosti veľmi významné, pretože hydroenergetický potenciál sa postupne vyčerpáva. Turbína disponuje dvomi spôsobmi regulácie – natočením lopatiek a posunom výsuvnej časti žľabu. V prvej fáze boli uskutočnené dve komplexné merania. Ďalším krokom bolo spracovanie nameraných dát postupne v troch programoch. Výsledkom je vykreslenie charakteristík, ktoré popisujú hydraulické parametre turbíny. V poslednej kapitole sú znázornené konštrukčné návrhy automatickej regulácie.sk
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to measure and subsequently to evaluate microturbine characteristics. This is a new type of turbine, which was designed in the diploma thesis and is based on the theory of waterwheels. It is designed for low heads and low flow, where conventional turbines are not suitable. Taking advantage of this low heads area will be very important in the future as the hydroenergetic potential is getting gradually exhausted. The turbine has two ways of regulation - turning blades and shifting the drawer. In the first phase, two complex measurements were performed. The next step was to process the measured data gradually in three programs. The result is the rendering of the characteristics that describe the hydraulic parameters of the turbine. The last chapter shows the design proposals for automatic regulation.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikroturbínask
dc.subjectvodné kolosk
dc.subjectúčinnostná a prietoková charakteristikask
dc.subjectMicroturbineen
dc.subjectwaterwheelen
dc.subjectefficiency and flow characteristicen
dc.titleExperimentální ověření parametrů vodní mikroturbínysk
dc.title.alternativeTesting of micro water turbineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-15:17:50cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109046en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:20:55en
sync.item.modts2021.11.12 18:05:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtefan, Davidsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil svoji práci, ilustroval dosažené výsledky formou přehledných grafických závislostí získaných z bohaté experimentální činnosti v laboratoři. Z uvedených výsledků experimentů shrnul v závěru optimální parametry vodního kola a vznesl doporučení pro další vývoj. Byly předneseny závěry obsažené ve dvojici posudků. Následovaly otázky oponenta, na které student odpověděl k všeobecné spokojenosti všech přítomných členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record