Show simple item record

Process fluids in machining operations

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorVondra, Róbertcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:33:28Z
dc.date.available2019-04-03T22:33:28Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVONDRA, R. Procesní kapaliny při obráběcích operacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108620cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82437
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá tematikou procesných kvapalín. V prvej časti práce sú charakterizované základné metódy trieskového obrábania s využitím procesných kvapalín. Následne popisuje funkcie procesných kvapalín a jednotlivé technologické požiadavky, ktoré sú na média kladené, spolu s ich prednosťami a nevýhodami. Nasledujúca kapitola je venovaná konkrétnemu sortimentu od svetových výrobcov procesných kvapalín. V závere práce je zobrazené použitie procesnej kvapaliny v praxi na CNC brúske, pri vyrábaní tvaru špirály mikrofrézovacieho nástroja.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a process fluids. The first part of the thesis characterizes the fundamentals of machine cutting with the use of the process liquids. Further, there are described the functions of the process fluids and the individual technological requirements placed on the liquids, along with their advantages and disadvantages. The following chapter deals with a specific range of process fluid manufacturers in the world. At the end of this thesis, a use of process fluid in practice is illustrated. CNC grinding machine was used, in order to machine the spiral shape of a micro mill.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobrábaniecs
dc.subjectprocesné kvapalinycs
dc.subjectkvalita povrchucs
dc.subjectCNC strojecs
dc.subjectmachiningen
dc.subjectprocess fluidsen
dc.subjectsurface qualityen
dc.subjectCNC machinesen
dc.titleProcesní kapaliny při obráběcích operacíchcs
dc.title.alternativeProcess fluids in machining operationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-25-08:24:03cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108620en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:19:53en
sync.item.modts2020.03.30 14:05:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Můžete blíže specifikovat materiál brousicího kotouče uvedený v práci na str. 40? 2. S jakou přesností lze brousit zvolený nástroj? 3. Jaké označení se používá pro označení brusných kotoučů? 4. Jaké se používá pojivo do brousicích kotoučů? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record