Show simple item record

Continuous breath monitoring

dc.contributor.advisorKolářová, Janacs
dc.contributor.authorSláma, Štěpáncs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:27:50Z
dc.date.available2019-05-17T14:27:50Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSLÁMA, Š. Aplikace pro kontinuální sledování dechu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110528cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82557
dc.description.abstractÚčelem této práce je získat informace o využití biofeedbacku, fyziologii dechu a dále o vyšetřovacích metodách, pomocí nichž ji lze hodnotit. Praktická část je zaměřena na vytvoření návrhu aplikace s využitím biofeedbacku a naměření pilotních dat. Dále na samotnou realizaci aplikace, která je zaměřena na nácvik správné dechové vlny za pomocí biofeedbacku.cs
dc.description.abstractThe purpose of this work is to get informations about the use of biofeedback, the physiology of breath and also about the investigation methods which is the physiology of breath evaluated by. The practical part is focused on creation of an application design with the use of biofeedback and measurement of pilot data. In this part implementation of the application is also done by training of the correct breath wave using biofeedback.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFyziologie dýchánícs
dc.subjectdechový stereotypcs
dc.subjectdechová vlnacs
dc.subjectsledování dechucs
dc.subjectbiofeedbackcs
dc.subjectLabQuest 2cs
dc.subjectPhysiology of breathen
dc.subjectbreathing stereotypeen
dc.subjectbreath waveen
dc.subjectmonitoring of breathingen
dc.subjectbiofeedbacken
dc.subjectLabQuest 2en
dc.titleAplikace pro kontinuální sledování dechucs
dc.title.alternativeContinuous breath monitoringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-08-30-08:47:28cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110528en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:58:32en
sync.item.modts2021.11.12 19:48:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSekora, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Ing. Sedlář položil otázku: Co jsou sloupcové grafy uvedené v posudku i ve vaší prezentaci? Co popisují? Dr. Vondra položil otázku: Vaším cílem je naučit lidi správně dýchat? Kontroluje program techniku dechu? V čem spočívá biofeedback vašeho programu? Jak vyhodnocujete úspěšnost učení dechu? Dechové pásy jsou skutečně tlakované na 100 kPa? Proč jste nepoužil také spirometr? Mgr. Vlk položil otázku. Rozlišoval jste pohlaví probandů? Ing. Smital položil otázku: Jak jste využil testování dechu s lektorkou pilates? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record