Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn motivačního systému ve vybraném podniku 

    Tran, Khanh Thien
    Tato bakalářská práce na téma motivační systém zaměstnanců v podniku je rozdělena na dvě části – teoretická a praktická. Cílem práce je vytvořit návrh pro zlepšení motivačního systému. Teoretická část je zaměřena na základní ...