Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Trtková, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LINEA NIVNICE, a.s. v letech 2012 až 2016. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretickou stránku, kde jsou objasněny pojmy potřebné k provedení ...