Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana osobních údajů ve společnosti 

    Anca, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá ochranou osobních údajů ve firmě. V analytické části je analyzován současný stav ochrany osobních údajů vybrané firmy. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a právní ochrana osobních ...