Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

    Bača, Jonatán
    Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...