Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení nákladů v podniku 

    Babička, Kevin
    Tato bakalářská práce se zabývá řízením nákladů v podniku. Jejím cílem je představit efektivní systém řízení nákladů v podniku a na základě analýzy nákladů a řízení nákladů, následně navrhnout dílčí opatření vedoucí ke ...