Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu pro nový produkt začínající firmy 

    Babičová, Kristína
    Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh marketingového mixu pre začínajúcu firmu. Tento návrh je založený na teoretických východiskách, ktorých fakty ovplyvňujú firmu z rôznych uhlov: prostredie amerického trhu, uvedenie ...