Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu 

    Bartáčková, Ivana
    Předmětem této bakalářské práce je hodnocení finanční situace podnikatelského subjektu. Hodnocení se provádí na základě účetních výkazů společnosti a pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...