Now showing items 1-2 of 2

  • Zavedení systému 5S na pracovišti 

    Halamíček, Matěj
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na formulaci reálné strategie a implementace systému 5S v dílně elektrikářů a zámečníků. Strategie je realizována jako projekt, jež vychází z vnitřní analýzy firmy, stávajícího stavu ...
  • Zlepšování procesu skladové evidence zásob ve výrobní společnosti 

    Macháček, Ondřej
    Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu evidence výrobních nástrojů ve skladu společnosti Daikin Device Czech republic s.r.o. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a metody řízení zásob a procesů. ...