Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu 

    Rašková, Tereza
    Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti ...