Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

    Raková, Veronika
    Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...