Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

    Páleníková, Tereza
    Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku MR STEEL GROUP, s.r.o., na základě analýz účetních výkazů za sledované období 2012 – 2016. Ke zjištění ekonomické výkonnosti podniku jsem si vybrala ...