Now showing items 1-1 of 1

  • Strategie nově založené IT společnosti 

    Rejman, Jiří
    Bakalářská práce se věnuje popisu strategických nástrojů používaných nově vznikajícími inovativními IT firmami při tvorbě strategického plánu. V teoretické části se práce zaobírá strategickými nástroji, vývojem produktu a ...