Now showing items 1-1 of 1

  • Zakázková výroba součástí na CNC strojích 

    Riha, Filip
    Bakalárska práca sa zameriava na výrobu konkrétneho zákazkového výrobku, pomocou CNC stroja. V práci bude zanalyzovaný postup priebehu výrobou, od samotnej objednávky až po doručenie k zákazníkovi. Po zistení aktuálnej ...