Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

    Roshchina, Polina
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního stavu marketingového mixu společnosti BILZ Limited a vytvoření návrhu na zdokonalení marketingového mixu, zejména se zaměřením na nástroje komunikačního ...