Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu nového produktu ve vybraném podniku 

    Pejčevová, Barbora
    Tato bakalářská práce se věnuje marketingovému mixu. V teoretické části je definován význam marketingu a marketingového prostředí společnosti. Jsou zde popsány jednotlivé části marketingového mixu. Dále jsou vysvětleny ...