Now showing items 1-20 of 394

 • Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti 

  Mrkvová, Adéla
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti“ je analýza stávajícího marketingového mixu a poskytnutí návrhů na sestavení nového. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stražovská, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace v daném podniku a návrhů na zlepšení zjištěných nedostatků. Analýza je na základě účetních výkazu za období 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. První část práce zahrnuje ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Havelka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingového plánu pro nový internetový projekt. První kapitola vysvětluje základní pojmy marketingu, marketingového plánu a dále se zabývá marketingem na internetu. Druhá kapitola ...
 • Marketingová komunikace 

  Mirošová, Leona
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Národního divadla v Brně. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná opatření ...
 • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

  Závodský, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...
 • Optimalizace financování vybrané společnosti na základě finanční analýzy 

  Pšejová, Kristína
  Bakalárska práca je zameraná na oblasť financovania zvolenej spoločnosti. Teoretická časť práce pojednáva o možných spôsoboch financovania organizácie a popisuje finančnú analýzu, ktorej vybraté metódy budú využité v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hlaváč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření společnosti A studio group, spol. s r.o. a to za roky 2012-2016. První část práce obsahuje teoretická východiska, kde jsou definovány základní pojmy. Druhá část se zabývá ...
 • Hodnocení vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Rybár, Rastislav
  Bakalárska práca sa zameriava na vyhodnotenie podniku Slovanet a.s.. Teoretická časť definuje základné teoretické východiská, pomocou ktorých sa postupuje v praktickej časti. K vyhodnoteniu situácie v podniku sú využívané ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Vaľko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou investičného portfólia na základe hospodárskych výsledkov jednotlivých emitentov Burzy cenných papierov Praha. V teoretickej časti sú popísané metódy na základe ktorých sú v analytickej ...
 • Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Baláková, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců ve zvolené společnosti. První část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů týkající se teorie odměňování. V další části je detailně pomocí několika metod ...
 • Podnikatelský plán založení kavárenského podniku 

  Malinová, Michaela
  Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. ...
 • Marketingová komunikace 

  Filipová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci společnosti Holding Brno-export s.r.o. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové komunikace firmy, zabývající se především nákupu ...
 • Návrh marketingového mixu nově vznikající společnosti 

  Warzecha, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením marketingového mixu nově vznikajícího minipivovaru v Lomnici u Tišnova. Tato bakalářská práce se skládá z teoretické části, kde jsou vymezeny základní pojmy, analytické části, tvořené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Procházka, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace Ferona Slovakia, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Štefák, Michal
  Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie v žilinskom podniku FERONA Slovakia, a.s. od roku 2011 do roku 2016. Hodnotenie podniku je založené na finančnej analýze vychádzajúcej zo zdrojov poskytnutých ...
 • Zlepšení výkonnosti podniku 

  Langer, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Teplárny Brno a.s., s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části jsou jednotlivé metody a ukazatele definovány. V praktické části ...
 • Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Malát, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Edwards s.r.o., za období 2012–2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou použita při zpracování analytické části. ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Shalaginova, Daria
  Tématem této bakalářské práce je „Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy“. Táto práce je zaměřena na zkoumání výkonnosti vybrané společnosti. Teoretická část této práce je věnována principům finanční ...
 • Hodnocení finanční situace obchodního závodu a návrhy na její zlepšení 

  Mejdr, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti UO TEX, s.r.o. za období 2013–2016. Hodnocení je provedeno za pomoci vybraných metod finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou následně ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...