Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingový mix společnosti 

  Polová, Silvie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu na zlepšení marketingového mixu podnikatelského subjektu působícího na trhu služeb. Na základě teoretických poznatků je provedena komplexní analýza marketingového mixu i ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Rašková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti ...
 • Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti 

  Mrkvová, Adéla
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti“ je analýza stávajícího marketingového mixu a poskytnutí návrhů na sestavení nového. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z ...