Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu 

    Bureš, Michal
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání marketingového mixu vybraného hokejového klubu. Teoretického uvedení poznatků z oblasti marketingu v první části práce je dále využito k analyzování současných ...