Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Fojtíčková, Michaela
    V této bakalářské práci „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zkoumá finanční situace společnosti XY, s.r.o. v letech 2012 – 2016. První část uvádí cíle a metody bakalářské práce a teoretická ...