Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Bednářová, Michala
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti THERMOSERVIS - TRANSPORT v období let 2013-2017. V první části jsou vymezeny cíle této práce a dále je představena analyzovaná společnost. Následuje ...