Show simple item record

Comparison of mechanical properties of bolts with various surface treatment and upon consideration of their operation on the safety limit

dc.contributor.advisorŠeveček, Oldřichsk
dc.contributor.authorKrško, Petersk
dc.date.accessioned2019-04-04T04:40:44Z
dc.date.available2019-04-04T04:40:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRŠKO, P. Porovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109502cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82582
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá problematikou uťahovania skrutkových spojov na hranici bezpečnosti. Cieľom tejto práce je nájsť optimálnu povrchovú úpravu skrutky pre spoľahlivú aplikáciu do priemyselných vývev a objasniť jej silovo-deformačné chovanie pri použití rôznych povrchových úprav a rôznej čistoty povrchu. Ďalšia časť pozostáva z určovania maximálnych hodnôt uťahovacieho momentu vedúceho k porušeniu skrutky vývevy. K tomuto účelu je na jednej strane využitý analytický model skrutkového spoja a na strane druhej experiment na reálnom skrutkovom spoji. Výstupy oboch prístupov sú následne vzájomne porovnané a na ich základe doporučená najvhodnejšia povrchová úprava skrutkového spoja pre danú priemyselnú vývevu s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú bezpečnosť voči uťahovaciemu momentu aplikovanému na skrutku pri montáži zariadenia.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with issues of critical bolt joints tightening on the safety limit. The aim of this work is to find the optimal surface treatment of the bolt for reliable application in industrial vacuum pumps and to clarify its stress-strain behaviour upon using various surface treatments and different surface lubrication. Next part consists of finding the maximum torque values causing a fracture in bolts of the vacuum pumps. For this purpose, on one hand, the analytical model of the bolt joint is used and, on the other hand, the experimental observations on the real bolt joint are utilized. The outputs of both approaches are then compared to each other and, on their basis, the most suitable surface treatment of the bolt joint for the given industrial pump is recommended in order to achieve the maximum possible safety against torque applied to the bolt when assembling the device.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectuťahovací momentsk
dc.subjectskrutkový spojsk
dc.subjectpovrchová úpravask
dc.subjectvývevask
dc.subjecttightening torqueen
dc.subjectbolt jointen
dc.subjectsurface treatmenten
dc.subjectvacuum pumpen
dc.titlePorovnání mechanických vlastností šroubů s různou povrchovou úpravou a při uvážení jejich použití na hranici bezpečnostisk
dc.title.alternativeComparison of mechanical properties of bolts with various surface treatment and upon consideration of their operation on the safety limiten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:48cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109502en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:09:23en
sync.item.modts2021.11.12 10:19:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSkalka, Petrsk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na otázky oponenta i další otázky členů komise: Kdy došlo k porušení šroubů a jaké bylo kritérium poškození šroubů? Jaký byl u šroubů poměr mezi mezí kluzu a mezí pevnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record