Show simple item record

Business Plan - Estabilishment of Solar Studio

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorHlaváčková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:52Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:52Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHLAVÁČKOVÁ, K. Podnikatelský záměr - založení solárního studia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other108507cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82709
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení solárního studia. Práce se skládá z několika částí a to teoretické, analytické a praktické. V teoretické části jsou popsány a definovány základní pojmy a definice. V analytické části je za pomocí teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu a v praktické části je samotná realizace podnikatelského záměru.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the creation of a business plan for setting up a solar studio. The thesis consist of several parts – theoretical, analytical and practical. In the theoretical part, the basic term and definitions are described and defined. In the analytical part is analyzed the current situation in the market using theoretical knowledge and the practical part is the whole realization of the business plan itself.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectcompanyen
dc.titlePodnikatelský záměr - založení solárního studiacs
dc.title.alternativeBusiness Plan - Estabilishment of Solar Studioen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-09-19-08:04:03cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108507en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:46:12en
sync.item.modts2020.03.31 20:23:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBrauner, Romancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta práce - odpovězeno v plném rozsahu prof. Rejnuš: Jaká další rizika musíte při realizaci Vaše projektu brát v potaz? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Zpracovávala jste podnikatelský záměr nebo podnitkatelský plán? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hanušová: Odkud jste brala informace pro stanovení nákladů na straně 65? - odpovězeno v plném rozsahu Ing. Hanušová: Na základě čeho jste stanovovala příležitosti a hrozby stránky SWOT analýzy? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Informace z Porterovi analýzy a PEST analýzy se využívají ke stanovení které části SWOT analýzy? - odpovězeno částečně Ing. Hanušová: Proč jste použila PEST analýzu a ne třeba PESTE? - odpovězeno částečně Ing. Juřica: Uvažovala jste v rámci zpracování práce sezónní výkyvy? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka prof. Rejnuš: Cíle práce v zadání nejsou definovány, jedná se pouze o popis toho, co v samotné práci má být zpracováno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record