Show simple item record

Kinetic and kinematic gait analysis using VICON system

dc.contributor.advisorSvozilová, Veronikacs
dc.contributor.authorAdámková, Alžbětacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:27:51Z
dc.date.available2019-05-17T14:27:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationADÁMKOVÁ, A. Kinetická a kinematická analýza krokového cyklu pomocí VICON systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110488cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82780
dc.description.abstractOptoelektronický systém Vicon lze využít k analýze lidské chůze. Toto měření výrazně napomáhá při diagnostice problémů s pohybovým aparátem. Tato práce se zabývá využitím tohoto systému pro měření kinematických a kinetických hodnot kloubů dolních končetin. Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání výsledků zdravých pacientů a pacientů s diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnou (DMO). Teoretická část se zabývá popisem krokového cyklu z oblasti kinematiky a kinetiky, a také popisem zařízení pro realizaci analýzy. Praktická část se zabývá automatickou detekcí hodnot, které pak byly v poslední části vyhodnoceny, srovnávány a diskutovány.cs
dc.description.abstractThe Vicon optoelectronic system can be used to analyze human walking. This measurement greatly helps to diagnose problems with the motion apparatus. This work deals with the use of this system for the measurement of kinematic and kinetic values of joints for lower body model. The main aim of the bachelor thesis is to compare the results of healthy patients and patients with cerebral palsy. The theoretical part deals with the description of the gait cycle from kinematics and kinetics, and also description of the device for the analysis. In the practical part, automatic detection of values is proposed, which were evaluated, compared and discussed in the last part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKrokový cykluscs
dc.subjectsystém Viconcs
dc.subjectkinematika a kinetika kloubůcs
dc.subjectdětská mozková obrna.cs
dc.subjectGait cycleen
dc.subjectViconen
dc.subjectjoint kinematics and joint kineticsen
dc.subjectcerebral palsy.en
dc.titleKinetická a kinematická analýza krokového cyklu pomocí VICON systémucs
dc.title.alternativeKinetic and kinematic gait analysis using VICON systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-08-30-08:47:27cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110488en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:39:04en
sync.item.modts2020.04.01 02:36:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMézl, Martincs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolářová položila otázku: Data jste získala nebo jste byla přítomna při měření? Co z vaší práce vyplývá pro laika? Měla skupiny subjektů nějaké charakteristické znaky? Při snímání šlo pouze o jeden snímač nebo mozaiku více senzorů? Dr. Vondra položil otázku: Měřila jste na tlakové podložce? Jak se přepočítávají data z měřících senzorů na momenty kloubů? Bylo by možné zpracovat data bez použití komerčního systému? Snímá podložka pohyb ve třech směrech? Data ze systému mají charakter časových průběhů? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record