Show simple item record

Optimization of Corporate Income Tax in Selected Trading Company

dc.contributor.advisorKopřiva, Jancs
dc.contributor.authorBrothánková, Eliškacs
dc.date.accessioned2021-11-12T13:17:58Z
dc.date.available2021-11-12T13:17:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBROTHÁNKOVÁ, E. Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111299cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82787
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální daňovou optimalizaci, avšak pro zajímavost je zmíněna také optimalizace nelegální. Cílem mé diplomové práce je na modelových příkladech optimalizovat daňovou povinnost společnosti s ručením omezeným a doporučit společníkům těchto korporací, jakým způsobem dosáhnout co nejefektivnější daňové povinnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of optimization of corporate income tax, specifically limited liability company, using the available funds according to the valid legal regulation. The thesis is focused mainly on legal tax optimization, but for interest is mentioned also illegal optimization. The aim of my diploma thesis is to optimize the tax liability of the limited liability company on model examples and recommend to the partners of these corporations how to achieve the most effective tax obligations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaň z příjmů právnických osobcs
dc.subjectspolečnost s ručením omezenýmcs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectdaňové přiznánícs
dc.subjectodpisycs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectrezervycs
dc.subjectdaňová optimalizacecs
dc.subjectlegálnícs
dc.subjectnelegální.cs
dc.subjectcorporate income taxen
dc.subjectlimited liability companyen
dc.subjectlegislationen
dc.subjecttax baseen
dc.subjecttax returnen
dc.subjectdepreciationen
dc.subjectleasingen
dc.subjectreservesen
dc.subjecttax optimizationen
dc.subjectlawfulen
dc.subjectunlawful.en
dc.titleOptimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnostics
dc.title.alternativeOptimization of Corporate Income Tax in Selected Trading Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:38cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111299en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:17:57en
sync.item.modts2021.11.12 13:01:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMužátková, Lenkacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprofesorka Režňáková - Jaké znalosti jste využila při zpracování diplomové práce z magisterského studia? - nevysvětleno docentka Lajtkepová - Podle Vaší informace se jednalo o fiktivní společnost, na základě čeho definujete přehled pohledávek a přehled výsledků hospodaření vybrané společnosti ve Vaší diplomové práci? - jsou vymyšleny inženýr Svirák - Jedná se o optimalizaci konkrétní společnosti? Definujte možnosti aplikace. - nevysvětleno inženýr Svirák - Jak rozdělíte čistý příjem společnosti mezi společníky? - částečně odpovězeno inženýr Svirák - O jaké daňové zatížení se ve Vaší diplomové práci jedná? - částečně odpovězeno inženýr Svirák - Existuje rozdíl mezi daňovým zatížením právnické osoby a fyzické osoby? Definujte. - částečně odpovězeno inženýrka Gláserová - Pojmy příjem a odměna společníka, jedná se podle Vás o stejné pojmy? - studentka ztotožňuje inženýrka Gláserová - Cíl Vaší diplomové práce je odlišný - optimalizace právnických osob a optimalizujete fyzické osoby, vysvětlete. - nevysvětleno inženýrka Pavláková Dočekalová - Existuje možnost zobecnění závěrů Vaší diplomové práce? - studentka nevěděla Zdůvodnění neobhájení: Odchýlení se od stanoveného tématu diplomové práce, nesplnění jedné části cíle diplomové práce, v diplomové práci není použita správná odborná terminologie, diplomová práce nemá přínos, diplomová práce charakterem neodpovídá magisterskému studiu, návrhová část diplomové práce nenaplňuje stanovené cíle zadání. Práci je nutné komplexně přepracovat.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record