Show simple item record

Monitoring of selected metals in comercial bio wines

dc.contributor.advisorPořízka, Jaromírcs
dc.contributor.authorBortlová, Alžbětacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:29:23Z
dc.date.available2019-04-04T05:29:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBORTLOVÁ, A. Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108330cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82811
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá monitoringem vybraných kovů v komerčních biovínech. Cílem práce bylo porovnat prvkové složení biovín s víny, které pocházejí z ostatních agrotechnických produkčních systémů. Pro účely prvkové analýzy byla použita metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Pomocí statistické metody analýzy rozptylu bylo posouzeno, zda naměřené koncentrace prvků vykazovaly statistické rozdíly mezi víny pocházejícími z bioprodukce a víny pocházejícími z ostatních produkčních systémů. Statisticky významné rozdíly vykazovaly celkem 3 z 20 analyzovaných prvků. Vliv produkčního systému révy vinné na prvkové složení vína byl pozorován jako statisticky významný u prvků zinek, nikl a mangan.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on monitoring of selected metals in commercial organic wines. The aim of this thesis was to compare element content of organically produced wines with wines originating from other agrotechnical production system. Optical emission spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-OES) was used for element analysis of wine. Statistical method analysis of variance has been used to assess whether the concentrations of the elements showed statistical differences between wines originating from organic production and wines originating from other production systems. Statistical differences were found in 3 of 20 analysed elements. Correlations between the element analysis and type of production system of grapevine were observed in content of the zinc, nickel and manganese.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvínocs
dc.subjectekologická produkcecs
dc.subjectfungicidycs
dc.subjecttěžké kovycs
dc.subjectprvková analýza vínacs
dc.subjectICP-OEScs
dc.subjectwineen
dc.subjectorganic productionen
dc.subjectfungicidesen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectelement analysis of wineen
dc.subjectICP-OESen
dc.titleMonitoring vybraných kovů v komerčních biovínechcs
dc.title.alternativeMonitoring of selected metals in comercial bio winesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-15cs
dcterms.modified2018-06-15-12:28:35cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108330en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:58:36en
sync.item.modts2021.11.12 09:49:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeReichstädter, Marekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Testovaná biovína i ostatní vína pocházela ze stejné oblasti? doc. Diviš: Zmínila jste hladinu významnosti 90%, co to znamená? V jakých řádech při stanovení na ICP-OES jste se pohybovala a jaká je citlivost dané metody? dr. Mikulíková: Mangan byl méně zastoupen v biovínu než v ostatních vínech, je to způsobeno používanými hnojivy? Co vyjadřují hodnoty v tabulce z prvkové analýzy? doc. Brázda: Byly zaznamenány rozdíly v prvkovém složení vín z různých podoblastí? doc. Kovalčík: Ochranná známka biovín se vztahuje pouze k použitým hroznům, nebo i k samotnému procesu výroby vína?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record