Show simple item record

Stress - strain analysis of total hip replacement - type Santori

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorHuťka, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:08:00Z
dc.date.available2018-06-17cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHUŤKA, P. Deformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santori [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12704cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82837
dc.description.abstractPředložená diplomová práce pojednává o deformačně napěťové analýze proximálního konce femuru s aplikovanou totální endoprotézou kyčelního kloubu – zkráceného typu. K určení deformace a napjatosti bylo použito výpočtového modelování metodou konečných prvků. Byly vytvořeny dva výpočtové modely TEP – typ Santori a typ DePuy Proxima. Model geometrie Santori byl vytvořen na nízké úrovni modelu geometrie pomocí rentgenového snímku. Základem pro model geometrie typu DePuy Proxima byl reálný dřík endoprotéze, který byl naskenován na scanneru ATOS. Geometrie obou těchto endoprotéz byly upraveny v programu Rhinoceros 4.0 a dále zpracovány v programu CatiaV5R17. Data pro model geometrie femuru byla získána z CT řezů. Model materiálu femuru byl vytvořen ve dvou variantách. První zohlednila strukturu kostních tkání, druhá byla vytvořena pomocí Gruenových zón. Dřík byl zatěžován staticky ekvivalentní silovou výslednicí stykové síly působící v kyčelním kloubu. Výpočtový model soustavy a vlastní řešení, včetně vykreslení výsledků bylo provedeno ANSYS Workbench 11.0, pro čtyři modelové varianty.cs
dc.description.abstractSubmitted Diploma thesis deals with stress-strain analysis of deformation proximal end of femur with applied total hip joint endoprosthesis (replacement) – shortcut type. To identify deformation and tensity (stress) was used computational simulation by method of final elements. Have been created two computational models TEP- type Santori and type DePuy Proxima. Geometry model Santori was created on low level model geometry through the use of X-ray photograph. Principle of geometry model type DePuy Proxima was real Femoral stem endoprosthesis which was scanned on scanner ATOS. Geometry of both these replacements were set up in program Rhinoceros 4.0 and then execute in program CatiaV5R17. Data for geometry model of femur were gained from CT chains. Material model of femur have been crated in two variants. The first one looks at structure bone tissues and the second one were created by Gruen´s zones. Femoral Stem was weighted by static equivalent resultant force acting in hip joint. Computational model of system and self solution, including depiction results, was done by ANSYS Workbench 11.0 for four model variants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectNapěťově deformační analýzacs
dc.subjecttotální endoprotéza kyčelního kloubucs
dc.subjectmodel geometriecs
dc.subjectmodel materiálucs
dc.subjectmodel zatíženícs
dc.subjectmodel vazebcs
dc.subjectzatížení v kyčelním spojenícs
dc.subjectvýpočtový modelcs
dc.subjectosteoartrózacs
dc.subjecthistorie endoprotézcs
dc.subjectanatomie kyčelního kloubu.cs
dc.subjectStress-strain analysisen
dc.subjecttotal hip replacementen
dc.subjectmodel of geometryen
dc.subjectmodel of materialen
dc.subjectmodel of loads and displacementen
dc.subjectload in the hip jointen
dc.subjectsolution modelen
dc.subjectosteoarthrosisen
dc.subjecthistory of hip jointen
dc.subjectanatomy of hip joint.en
dc.titleDeformačně napěťová analýza TEP kyčelního kloubu – typ Santorics
dc.title.alternativeStress - strain analysis of total hip replacement - type Santorien
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-18-12:28:33cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12704en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:07:04en
sync.item.modts2019.05.19 07:30:57en
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record