Show simple item record

Study of properties of laser welds of Domex 700 MC material using arc preheating

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorKosinka, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:10Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:10Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOSINKA, J. Studium vlastností laserových svarů materiálu Domex 700 MC při využití obloukového předehřevu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83050
dc.description.abstractTato práce se zabývá zkoumáním vlivu předehřevu/dohřevu obloukovou metodou TIG v procesu laserového svařování jemnozrnné pevnostní oceli Domex 700 MC skrze posuzování vlastností svarů zhotovených právě pomocí laseru, resp. hybridní technologie laser – TIG. Stěžejní součástí této práce je experiment, při němž byly svařovány plechy tloušťky 3 mm zmíněné oceli Domex 700 MC, a to nejprve samotným laserem, poté laserem s obloukovým předehřevem a v posledku laserem s obloukovým dohřevem. Proměnným parametrem během používání předehřevu či dohřevu pak byla vzdálenost wolframové elektrody TIG od laserového paprsku (DLA = 1 mm, 2 mm a 4 mm). Kritériem pro posuzování takto zhotovených svarů byla pevnost v tahu ověřená tahovou zkouškou. Za účelem detailnějšího studia vlastností laserových svarů byla provedena analýza makrostruktury/mikrostruktury svaru a zkouška tvrdosti dle Vickerse.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the study of influence of preheating/reheating by TIG arc method in the laser welding process of Domex 700 MC fine-grained steel through the evaluation of laser-welds properties, respectively properties of welds made by laser-TIG hybrid technology. The main part of this thesis is experiment, in which Domex 700 MC plates 3 mm thick were welded – first using laser itself, then using laser with arc preheating and finally using laser with arc reheating. The variable parameter during the processes preheating or reheating was distance of TIG tungsten electrode and laser beam (DLA = 1 mm, 2 mm and 4 mm). The criterion for the assessment of welds properties thus produced was tensile strength verified by the tensile test. For a more detailed study of the laser-welds properties, a macrostructure / weld microstructure analysis and a Vickers hardness test were performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaserové svařovánícs
dc.subjectpředehřevcs
dc.subjectlaser-TIGcs
dc.subjectDomex 700 MCcs
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectpreheating processen
dc.subjectlaser-TIGen
dc.subjectDomex 700 MCen
dc.titleStudium vlastností laserových svarů materiálu Domex 700 MC při využití obloukového předehřevucs
dc.title.alternativeStudy of properties of laser welds of Domex 700 MC material using arc preheatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:54:50cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:52:31en
sync.item.modts2020.03.31 00:17:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠebestová, Hanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Josef Pajer (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s prezentací své diplomové práce a výsledky experimentu. Zodpověděl otázky uvedené v oponentním posudku. Otázky komise k DP: 1 - Je možné měřit v TOO více vtisků na výšku? 2 - Jaký je důvod dohřevu TIG metodou? 3 - Jaké jsou vady ve svaru a jaké přepokládáte příčiny vad?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record