Show simple item record

Optimization of the vacuum deaeration of the injection mold

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorRohlínková, Mariecs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:52Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:52Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationROHLÍNKOVÁ, M. Optimalizace vakuového odvzdušnění vstřikovací formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108881cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83058
dc.description.abstractPráce předkládá návrh optimalizace odvzdušnění forem vykazujících bubliny nebo nízkou kvalitu studených spojů. Na základě literární studie problematiky odvzdušnění vstřikovacích forem bylo navrženo použití vakuového odvzdušnění, konkrétně systému VACUUMJET španělského výrobce CUMSA. Provedené experimenty potvrdily eliminaci bublin v dílu a výrazné zlepšení vizuální kvality studených spojů. Vliv na uzavírací sílu potvrzen nebyl. Použití systému je ekonomicky výhodnější pro výrobu ve větších sériích, nebo při vysokých požadavcích na kvalitu dílu umožňující navýšení ceny.cs
dc.description.abstractThe project elaborated design of optimization venting of molds exhibiting bubbles or low quality weld lines. Based on a literature study of the injection mold venting, the use of vacuum venting, namely the VACUUMJET system of the Spanish CUMSA manufacturer, has been proposed. The experiments proved the elimination of bubbles in the part and the marked improvement of visual quality of the weld lines. The effect on the closing force was not confirmed. The use of the system is more economical for larger batches production, or when high quality parts are required that allow price increasing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdvzdušněnícs
dc.subjectvakuové odvzdušněnícs
dc.subjectvstřikovánícs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectVentingen
dc.subjectvacuum ventingen
dc.subjectinjection moldingen
dc.subjectinjection molden
dc.titleOptimalizace vakuového odvzdušnění vstřikovací formycs
dc.title.alternativeOptimization of the vacuum deaeration of the injection molden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-14:18:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108881en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:23:36en
sync.item.modts2020.03.30 22:06:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKebrle, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděla dotazy oponenta. Dále byly studentce položeny následující dotazy: 1. Lze závěry z experimentů vztáhnout i na kompozitní materiály na bázi polypropylenu? 2. Z jakého materiálu jsou vstřikovací nástroje? 3. Bylo by nutné použít pro daný vstřikovaný materiál speciální materiály nástrojů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record