Show simple item record

Analysis of tool steel cracking and a study of its elimination

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorTomešek, Viktorcs
dc.date.accessioned2018-06-18T15:03:07Z
dc.date.available2018-06-18T15:03:07Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTOMEŠEK, V. Analýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105863cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83075
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je popsat příčiny a mechanismy degradačních procesů, které působí na povrch nástrojů vyrobených z nástrojové oceli, a navrhnout a ověřit praktické řešení, jež by vedlo k vyšší odolnosti nástrojů vůči těmto procesům. Kapitoly v teoretické části pojednávají o lomovém chování materiálu a možnostech jeho eliminace, experimentální část zahrnuje testování vlivu povlakování na trvanlivost nástrojů určených k tváření za tepla.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to describe the causes and mechanisms of degradation processes that affect the surface of tools made of tool steel and to design and verify a practical solution that would lead to higher resistance of tools to these processes. Chapters in the theoretical part deal with fracture behavior of the material and the possibilities of its elimination, the experimental part includes testing of the effect of coating on the durability of hot forming tools.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnástrojová ocelcs
dc.subjecttváření za teplacs
dc.subjectlomové porušenícs
dc.subjecttepelná únavacs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjecttool steelen
dc.subjecthot formingen
dc.subjectfailureen
dc.subjectthermal fatigueen
dc.subjectcoatingen
dc.titleAnalýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminacecs
dc.title.alternativeAnalysis of tool steel cracking and a study of its eliminationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-18-15:31:34cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105863en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:41:47en
sync.item.modts2019.05.18 01:42:57en
dc.contributor.refereePolzer, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record