Show simple item record

Sulfur dioxide emissions

dc.contributor.advisorBaláš, Marekcs
dc.contributor.authorBorýsek, Václavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:33:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:33:34Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBORÝSEK, V. Emise oxidu siřičitého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108703cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83153
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá emisemi oxidů síry. Nejdříve jsou popsány jejich vlastnosti, vliv na zdraví člověka a jejich působení na okolní životní prostředí. Dále se věnuje současné emisní situaci a emisním limitů. Následně jsou popsány vybrané metody snižování produkce emisí oxidu siřičitého a provedena hmotnostní bilance vybrané technologie. Poslední část popisuje provedená měření a prezentuje jejich výsledky.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with emissions of sulphur oxides. First are described their properties, influence on human health and their impact on the environment. Next thesis deals with present situation of emissions and emission limits. After that selected methods of reduction of sulphur dioxide emissions are described and for representative technology mass balance has been made. Last part describes taken measurements and presents their results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEmisecs
dc.subjectoxid siřičitýcs
dc.subjectsíracs
dc.subjectodsiřovánícs
dc.subjectemisní limitcs
dc.subjectEmissionsen
dc.subjectsulphur dioxideen
dc.subjectsulphuren
dc.subjectdesulphurizationen
dc.subjectemission limitsen
dc.titleEmise oxidu siřičitéhocs
dc.title.alternativeSulfur dioxide emissionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:36cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108703en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:05:51en
sync.item.modts2020.03.31 02:09:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠtelcl, Otakarcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByly zodpovězeny otázky oponenta BP. Během rozpravy byly položeny tyto otázky: Za jakých termodynamických podmínek je uvažovám "metr krychlový" ve vámi uvedených jednotkách produkovaných emisí? Čím lze vysvětlit vysokou hodnotu naměřenou u digestátu? Lze odstanit síru obsaženou v palivu před jeho spálením?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record