Show simple item record

Manufacturing and defects of steel castings

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorSmilovský, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSMILOVSKÝ, D. Výroba a vady ocelových odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108604cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83189
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je rozbor vad a neshodné výroby ocelových odlitků ve slévárně Tatra Metalurgie a.s. Nejčastější vady zkoumaných odlitků jsou spojeny s bublinami. Práce z teoretické části rozebírá jednotlivé typy bublin a příčiny jejich vzniku v ocelových odlitcích. Dále je rozebrána problematika tavení ve spojitosti s rozpouštěním plynů v tavenině oceli a možné způsoby snížení jejich obsahů. V neposlední řadě je teoreticky rozebrána problematika reoxidace oceli při odlévání. Praktická část řeší pomocí statistické analýzy možné příčiny vzniku neshodné výroby ocelových odlitků. Zejména je řešen vliv formovací směsi, chemické složení odlitků, licí teploty a licí časy plnění forem. V poslední kapitole je pro dva vybrané ocelové odlitky proveden metalografický rozbor vad pro přesné určení jejich vzniku. Analyzovány jsou zejména povrchy a okolí bublin a morfologie vměstků vyloučených v oceli.cs
dc.description.abstractA content of this thesis is an analysis of a steel castings production mismatch in Tatra Metallurgy foundry. Most common defects found on castings are gas holes. Thesis shows a theoretical research on casting defects caused by gases in steel castings. It also describes melting and degassing problematics of molten steel and procedures to reduce gas contents. The last part of theoretical research describes oxidation of steel in contact with silica mold. Practical part of thesis analysis production of steel castings to determine the cause of origin of gas holes. Main attention is paid to mold mixture, chemical composition, casting temperatures and casting time. The last chapter metallographically analysis two defected castings to determine the origin of defects. Main attention is paid to shape and chemical composition of gas holes and to morphology of steel inclusions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVady ocelových odlitkůcs
dc.subjectbublinycs
dc.subjectbodlinycs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectmetalografie bublinových vadcs
dc.subjectSteel casting defectsen
dc.subjectgas holesen
dc.subjectpinholesen
dc.subjectstatistical analysisen
dc.subjectgas holes defects analysisen
dc.titleVýroba a vady ocelových odlitkůcs
dc.title.alternativeManufacturing and defects of steel castingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-14:42:49cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108604en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:11:51en
sync.item.modts2020.03.31 06:38:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeČamek, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) Ing. Martin Dulava, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Lána, Ph.D. (člen) Ing. Jarmil Cileček (člen) Ing.Radek Vondráček (člen)cs
but.defenceBc. David Smilovský přednesl komisi výsledky své závěrečné práce na téma „Výroba a vady ocelových odlitků“ a odpověděl na otázky oponenta. Komise diplomantovi k obhajobě položila následující dotazy: Kolik vratného materiálu se používalo pro přípravu oceli na EIP? Kolik celkově vratného materiálu se dává do EIP pro přípravu oceli? A kolik se ho používá na EOP? Jak je to s rozpustností dusíku u nízkolegovaných ocelí? Uvádíte, že bubliny mohou být způsobeny plyny, může kyslík způsobovat bubliny? Pokoušeli jste se rozčlenit jednotlivé vady s ohledem na použitou tavící pec z důvodu sekundární struskovitosti? Jaký by měl být obsah kyslíku před a po dezoxidaci? Byly na povrchu bublin nalezeny nějaké vměstky? Co znamená Alr,k, který vám ukazuje spektrální analýza? Kontrolovali jste, zda jsou formy dostatečně odplyněny? Jakým způsobem byl prováděn sběr dat? Jednalo se stále o stejný typ oceli při sběru dat?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record