Show simple item record

Bonded hybrid joints in the automotive industry

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŠevčík, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:54Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠEVČÍK, J. Lepené hybridní spoje v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109227cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83191
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá lepenými hybridními spoji, které se používají při spojování dílů moderních karoserií. Práce nejprve obecně popisuje postup výroby celé karoserie od stříhání polotovarů až po její povrchovou úpravu, včetně rozboru používaných materiálů. Následně je rozebrána problematika spojování dílů karoserie pomocí lepidel, ale i spojování svařováním, pájením či jinými metodami. Další část této práce se věnuje experimentu, při kterém se zjišťovaly vlastnosti lepených hybridních spojů. Byly provedeny různé způsoby realizace spoje, které se lišily ve velikosti lepené plochy, v použitých svařovacích metodách a v postupu jejich vytvoření. U zhotovených spojů se zkoumala jejich pevnost a kvalita jejich provedení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with bonded hybrid joints which are used for connecting parts of modern coachwork. Firstly, the thesis describes in general the process of production of the whole coachwork, from cutting of the blanks to the surface treatment including the analysis of the used materials. Subsequently, the problem of joining body parts through adhesives, but also by welding, soldering or other methods is discussed. Another part of this thesis is dedicated to an experiment in which the qualities of bonded hybrid joints were determined. Different ways of realizing the joint have been made which differed in the size of the glued surface, in the welding methods and in the process of their creation. The produced joints were tested for their strength and quality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlepené hybridní spojecs
dc.subjectlepenícs
dc.subjectlepidlacs
dc.subjectmetody spojování karoseriecs
dc.subjectbonded hybrid jointsen
dc.subjectgluingen
dc.subjectgluesen
dc.subjectcoachwork joining methodsen
dc.titleLepené hybridní spoje v automobilovém průmyslucs
dc.title.alternativeBonded hybrid joints in the automotive industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-14:30:59cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109227en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:25:27en
sync.item.modts2020.03.31 23:53:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHanáčková, Pavlacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Josef Pajer (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s prezentací své diplomové práce a výsledky experimentu. Zodpověděl otázky uvedené v oponentním posudku. Otázky komise k DP: 1 - Jak souvisí lepený hybridní spoj s realitou? 2 - Jak jste zajistil tloušťku lepidla? 3 - Do jaké teploty se lepidlo aplikuje? 4 - Jaký je průběh tahové zkoušky? 5 - Který lom je pro zkoušky optimální?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record