Show simple item record

Bonding in the automotive industry

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKrejčí, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:30Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, A. Lepení v autoprůmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109219cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83214
dc.description.abstractPráce zpracovává literární studii o technologii lepení. Pojednává o výhodách a nevýhodách lepení, návrhu lepeného spoje, technologickém postupu lepení a rozdělení lepidel. Zmiňuje i některé materiály používané při stavbě karoserie a jejich vlastnosti. Zaměřuje se na oblast automobilního průmyslu a použití technologie lepení při stavbě karoserie. Porovnává původní a moderní technologii používanou při stavbě karoserie autobusu. V experimentální části se práce zaměřuje na vliv povrchové úpravy při lepení kovu na kov na výslednou smykovou pevnost.cs
dc.description.abstractThe thesis presents a literature study of adhesive bonding technology. The work deals with the advantages and disadvantages of adhesive bonding, design of adhesive joints, technological processes of adhesive bonding and the division of adhesives. The thesis also discusses various materials used for the construction of car bodywork and their properties. The main focus of the work is on the use of adhesive bonding in the car industry, comparing traditional and modern technology used for the construction of bus bodywork. In the experimental part of the thesis, the aim is to reveal the influence of surface treatment on the resulting shear strength when employing metal to metal bonding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlepenícs
dc.subjectlepený spojcs
dc.subjectautomobilní průmyslcs
dc.subjectpovrchová úpravacs
dc.subjectsmyková pevnostcs
dc.subjectadhesive bondingen
dc.subjectadhesive jointen
dc.subjectautomotive industryen
dc.subjectsurface treatmenten
dc.subjectshear strengthen
dc.titleLepení v autoprůmyslucs
dc.title.alternativeBonding in the automotive industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:48cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109219en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:08:46en
sync.item.modts2021.11.12 12:53:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHanáčková, Pavlacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Pajer (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s prezentací své bakalářské práce a výsledky experimentu. Zodpověděl otázky uvedené v oponentním posudku. Otázky komise k DP: 1 - V jaké oblasti se používají lepené spoje? 2 - Jaké jsou nevýhody lepených spojů? 3 - Co obsahuje postup lepení a které parametry jsou nejdůležitější? 4 - Jaké zkoušení je možné použít pro určení vad spojů? 5 - Jaké kvalfikace se používají u personálu na lepení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record