Show simple item record

Welding head of the longwall shearer

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorAdam, Karelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:33:34Z
dc.date.available2019-04-03T22:33:34Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationADAM, K. Svařování sbíjecí hlavy důlního kombajnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109224cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83230
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je popis konstrukce a činnosti sbíjecí hlavy důlního kombajnu, zpracování technologického postupu a návrhu úpravy technologie. Sbíjecí orgány jsou vyráběny svařováním, byla vybrána metoda MAG s ochrannou atmosférou tvořenou plynem CORGON 18 (18%CO2+Ar). Při navýšení pevnosti nožových držáků, z oceli 15 230.3 na 1600MPa a navaření na segment šroubovice z oceli S355j2+N, došlo k praskání těchto držáků za studena. Prověřením celého technologického postupu a provedením výpočtů, byla nalezena chyba. Teplota předehřevu byla příliš nízká, a proto byla zvýšena na výpočtových 270°C spolu s dohřevem po dobu 2 hodin na této teplotě. Součástí práce je i ukázka zkušebního svaru prasklého držáku.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to describe the structure and purpose of the longwall shearer drum to descriebe the technological process and to design the technology. Shearer heads are made by welding, MAG method with a protective atmosphere of CORGON 18 (18% CO2 + Ar) was selected. Increasing the strength of the knife holders, made from steel 15 230.3 to 1600MPa and welding to the helical segment of S355J2 + N steel, these clamps cracked cold. An error has been detected by reviewing the entire process and performing calculations. The preheating temperature was too low and was therefore increased to 270 ° C along with the stay for 2 hours at this temperature. Part of the thesis is a sample of the test weld of the rupture holder.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpojovací orgáncs
dc.subjecttechnologie svařovánícs
dc.subjectMAGcs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectWPScs
dc.subjectshearer drumen
dc.subjectwelding technology. MAGen
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectWPSen
dc.titleSvařování sbíjecí hlavy důlního kombajnucs
dc.title.alternativeWelding head of the longwall sheareren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-14:27:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109224en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:04:42en
sync.item.modts2021.11.12 08:17:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSigmund, Mariancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Pajer (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s prezentací své bakalářské práce a výsledky experimentu. Zodpověděl otázky uvedené v oponentním posudku. Otázky komise k DP: 1 - Jaký je typ trhliny na držáku? 2 - Jaké bylo provedené zušlechtění? 3 - Vysvětlete konstrukci držáku nožů. 4 - Diskutujte tepelné zpracování. 5 - Jak se určuje teplota interpas? 3 - 2 -cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record