Show simple item record

Impact of temperature and drought on gliadins content in two varieties of wheat

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorSeidlová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:46:26Z
dc.date.available2018-10-21T21:46:26Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSEIDLOVÁ, K. Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83243
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice. Vybranými odrůdami byly Hyfi a Julie kultivované při teplotách 26, 29, 32, 35 a 38 °C v podmínkách, kde bylo kontrolováno zavlažování. Pro vzorky kultivované za vlhka měla půda vlhkost větší než 70 %, za sucha měla půda vlhkost nižší než 30 %. Po sklizni byla zrna rozemleta na mouku, ze které byly gliadiny extrahovány 2-chlorethanolem. Pro separaci gliadinů byla použita metoda A PAGE, kvantifikace byla provedena počítačovou denzitometrií. Byl zjištěn výrazný vliv genotypu na lepkové proteiny. Zatímco u odrůdy Hyfi při současném působení sucha neměla teplota v rozmezí 26–38 C výrazný vliv na obsah gliadinů, u odrůdy Julie vykazoval obsah gliadinů zřetelné maximum při 32 °C. Odrůda Hyfi se tedy vyznačovala větší odolností vůči teplotnímu stresu než odrůda Julie. U obou odrůd byl obsah gliadinů vyšší za sucha než při zavlažování.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis focuses on the effect of high temperature and drought on protein content of gliadin fraction on two varieties of wheat. Chosen varieties were Hyfi and Julie, cultivated at 26, 29, 32, 35 and 38 °C during flowering in watering controlled conditions. The condition for ‘wet’ samples was at least 70 % soil moisture and for ‘dry’ samples less than 30 % soil moisture. After harvesting, the seeds were milled into flour from which the gliadins were extracted with 2-chlorethanol. A-PAGE method was used for gliadin separation, quantification was carried out through computer densitometry. A significant genotype effect was discovered. Whilst temperature ranging from 26-38 °C with simultaneous drought stress had no significant effect on gliadin content of Hyfi variation, gliadin content of Julie variation shown obvious maximum at 32 °C. Therefore, Hyfi variation shown better resistance to heat stress than Julie variation. Both variations had higher gliadin content under drought stress than under good watering conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpšenicecs
dc.subjectgliadinycs
dc.subjectlepekcs
dc.subjectsuchocs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectA-PAGEcs
dc.subjectwheaten
dc.subjectgliadinsen
dc.subjectglutenen
dc.subjectdroughten
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectA-PAGEen
dc.titleVliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenicecs
dc.title.alternativeImpact of temperature and drought on gliadins content in two varieties of wheaten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-13:58:34cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108416en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:04:48en
sync.item.modts2020.03.31 16:48:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBrázda, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Márová: Na jakém základě byly zvoleny vysoké kultivační teploty v rozmezí od 26°C do 38°C? doc. Obruča: Můžete popsat jak se přesně kultivovaly vámi testované obiloviny? doc. Diviš: Jaký je rozdíl mezi A-PAGE a SDS-PAGE? Získané plochy píků stanovovaných proteinů byly vysoké až v řádech několika tisíců? doc. Kovalčík: Sledovala jste vliv teploty a vlhkosti, v práci však zmiňujete i vliv oxidu uhličitého, můžete uvést jaký je jeho vliv?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record