Show simple item record

Secondary metallurgy of steel

dc.contributor.advisorZáděra, Antoníncs
dc.contributor.authorNeduchal, Bronislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:33:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:33:21Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNEDUCHAL, B. Sekundární metalurgie oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109490cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83301
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na rozdělení a popis jednotlivých postupů sekundární metalurgie, které se využívají ve slévárnách oceli. Popisují se zde vlivy jednotlivých prvků obsažených v oceli, tavící agregát, rozdělení jednotlivých postupů sekundární metalurgie a metalurgické možnosti a výhody jednotlivých pochodů. Praktická část se zaměřuje na vyhodnocení jednotlivých taveb nízkolegované oceli GS20Mn5 za použití dvou metod EOP a EOP-LF-VD, dále vysokolegované oceli X20Cr13 za použití metody EOP-LF-VOD.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on dividing of individual processes of secondary metallurgy, which are being used in steel foundries. It describes the influence of individual ingredients contained in the steel, the molten aggregate, the dividing of individual processes of secondary metallurgy and the metallurgical possibilities and advantages of individual processes. The practical part focuses on evaluation of individual layers of low-alloy steel GS20Mn5 using two EOP and EOP-LF-VD methods, as well as high-alloy steels X20Cr13 using the EOP-LFVOD method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSekundární metalurgiecs
dc.subjectocelcs
dc.subjectmetalurgické pochodycs
dc.subjectvakuovánícs
dc.subjectrafinacecs
dc.subjectSecondary metallurgyen
dc.subjectsteelen
dc.subjectmetallurgical processesen
dc.subjectvacuumen
dc.subjectrefining.en
dc.titleSekundární metalurgie ocelics
dc.title.alternativeSecondary metallurgy of steelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-10:36:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109490en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:20:02en
sync.item.modts2020.03.30 14:11:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBalcar, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing.Libor Zemánek (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen)cs
but.defenceStudent Bronislav Neduchal svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Na co jsou zmíněné postupy SM?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record