Show simple item record

Optimization of collection routes of waste collection service for a selected company in Morava region

dc.contributor.advisorLibertín, Josefcs
dc.contributor.authorTitz, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:30Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTITZ, A. Optimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other91793cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83323
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava. Nevyhodnocení vlivů organizace dopravy může mít za následek neefektivní plánování linek, které může vést k časovým nebo finančním ztrátám. Profesionální přístup k plánování rozvozových linek vede k bezproblémovému chodu sběrné služby a úspěšnému splnění hodnotících kritérií. Diplomová práce nejdříve pomocí hodnotících kritérií zanalyzuje a vyhodnotí současný stav a poté se pokusí navrhnout nové řešení, které přinese zlepšení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on optimization of collection service distribution routes in specific company in Moravia region. Failure to evaluate the effects of transportation organization can lead to inefficient planning of routes, which can in turn lead to time or financial losses. Professional approach to distribution route planning leads to a smooth operation of the collection service and to a successful compliance with the evaluation criteria. At first, the diploma thesis will analyse and evaluate the current condition using the evaluation criteria and then it will attempt to propose new solution to improve the current state of affairs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSběrná službacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectrozvozové linkycs
dc.subjectvyužití kapacity vozidelcs
dc.subjectCollection serviceen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectdistribution linesen
dc.subjectvehicle capacity utilisationen
dc.titleOptimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Moravacs
dc.title.alternativeOptimization of collection routes of waste collection service for a selected company in Morava regionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-11-16-14:39:04cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91793en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:17:44en
sync.item.modts2020.03.31 06:45:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDufková, Martinacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen)cs
but.defenceNa otázky komise odpověděl …. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Optimalizace rozvozových linek – jaké je optimalizační kritérium? Je to analyticky řešitelné? Jaká byla metoda optimalizace? Proč uvádíte AETR, CMR, co to je? Při stávající otevírací době, to nelze zoptimalizovat? Proč?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record