Show simple item record

Numerical simulation of the laser light scattering from rough surfaces

dc.contributor.advisorOhlídal, Miloslavcs
dc.contributor.authorŠulc, Václavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:12Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:12Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠULC, V. Numerické modelování rozptylu laserového světla z drsných povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109528cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83328
dc.description.abstractNa základě Beckmannovy-Kirchhoffovy skalární teorie rozptylu elektromagnetického záření byl odvozen výraz pro komplexní amplitudu světelné vlny rozptýlené z drsného povrchu. Tento výsledek byl použit pro vytvoření numerického modelu rozptylu v programu Matlab. Pomocí programu Gwyddion byl vytvořen soubor digitálních snímků různých typů povrchů, pro které byla provedena numerická simulace rozptylu monochromatického světla. Numerický model byl ověřen a získané výsledky byly konfrontovány s experimentálními výsledky.cs
dc.description.abstractA Matlab numerical model for scattering simulation was proposed based on the solution derived from the Beckmann-Kirchhoff scalar theory of scattering of electromagnetic waves from rough surfaces. A series of various synthetic surface samples were obtained using the open source software Gwyddion on which numerical simulations of scattering were carried out. The validity of this numerical model was tested and compared with experimental results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozptyl světlacs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectBeckmannova-Kirchhoffova teoriecs
dc.subjectdrsný povrch.cs
dc.subjectLight scatteringen
dc.subjectnumerical simulationen
dc.subjectBeckmann-Kirchhoff theoryen
dc.subjectrough surface.en
dc.titleNumerické modelování rozptylu laserového světla z drsných povrchůcs
dc.title.alternativeNumerical simulation of the laser light scattering from rough surfacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-20-15:32:02cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109528en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:04:00en
sync.item.modts2020.03.31 15:53:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlapetek, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJaké záření používáte pro detekci rozptylu? Jaká je polarizace dopadajícího světla? Proč je možné považovat odrazivost za konstantní při různých polarizacích světla? Jaká musí být vlnová délka světla vzhledem k rozměru struktur na povrchu, aby bylo možné použít uvedenou metodu? Ve vztahu (1.1) jde o Fraunhoferovu nebo Fresnelovu difrakci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record