Show simple item record

Composite printing for 3D FDM printer

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorMűller, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:25Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:25Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMŰLLER, J. Kompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108540cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83364
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku založené na metodě FDM. Tato varianta je zaměřená na možnosti tisku pomocí dvou extruderů, tak aby bylo možné tisknout kompozitní díly. Jsou zde blíže popsány dostupné varianty kompozitního tisku, které se v dnešní době nacházejí na trhu. Na základě získaných poznatků a dostupné varianty 3D tiskárny a softwaru byly vytisknuty jednotlivé varianty kompozitních dílů. Na těchto vzorcích byla provedena tahová zkouška pro určení pevnostních charakteristik. Dále byla testována kompatibilita a přilnavost dvou vybraných materiálů. Z uvedeného testování je následně provedeno vyhodnocení ohledně dosažených výsledků, efektivnosti a proveditelnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the study of 3D printing based on the FDM method. This method focuses on the possibility of using two extruders it means that the composite parts can be printed. This diploma thesis describes the available variants of composite printing currently on the market. Based on the gained knowledge and the availability of 3D printers and software, individual variants of composite parts were printed. A tensile test was performed on these samples to determine the strength characteristics. Additionally, compatibility and adhesion of two selected materials were tested. Based on the testing is made an evaluation of the achieved results, effectiveness and feasibility.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectkompozitní tiskcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectFFFcs
dc.subjectABScs
dc.subjectPolykarbonátcs
dc.subjectkompozitcs
dc.subject3D printen
dc.subjectcomposite printen
dc.subjectFDMen
dc.subjectFFFen
dc.subjectABSen
dc.subjectPolycarbonateen
dc.subjectcompositeen
dc.titleKompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnucs
dc.title.alternativeComposite printing for 3D FDM printeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-13:15:13cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108540en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:42:52en
sync.item.modts2020.03.30 13:24:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vratislav Kozák, CSc. (člen) Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Dělal jste nějaké mechanické zkoušky s 3D vytisknutou součástí? 2. Jaký je rozdíl mezi houževnatostí a pevností? 3. Ve kterých odvětvích se používá 3D tisk? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record