Show simple item record

Cobalt alloys and their weld ability

dc.contributor.advisorSigmund, Mariáncs
dc.contributor.authorHerčík, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:32Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHERČÍK, T. Kobaltové slitiny a jejich svařitelnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108345cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83379
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu použití kobaltu a kobaltových slitin. Vzhledem k jeho nedostatku a rostoucí s potřebě vzácného kovu pro výrobu Li – on baterií roste také jeho cena, která už nyní takřka dosahuje ceny stříbra. Některé země jej dokonce označily za kritický a vykupují jej ve velkém množství. Od roku 2020 se počítá, že bude veškerý kobalt vyhrazen právě pro automobilový průmysl, kde použití kobaltu v bateriích zvyšuje jejich kapacitu. Je tedy aktuální hledat úsporu vzácného kovu ve stávajících aplikacích, které zahrnují i svařování. Ze stávajících svařovacích technologií se jako nejlepší jeví laserové svařování, kde nemusí být použit přídavný materiál, což umožní snížení spotřeby kobaltu. Tato technologie byla ověřena v experimentální části a vyhodnocena destruktivními zkouškami (mikrotvrdosti, mikrostruktury, makrostruktury).cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the evaluation of the current state of use of cobalt and cobalt alloys. Due to its shortage and the growing need for precious metal for the production of Li-on batteries, its price, which is now almost at silver prices, is also rising. Some countries even described it as critical and they have bought it in large quantities. From 2020, it is expected that all cobalt will be reserved for the automotive industry, where the use of cobalt in batteries increases their capacity. It is therefore time to look for ways in which precious metal is economised in existing applications. This also includes welding. Of the existing welding technologies, laser welding looks to be the best. In this case no additional material is needed which reduces the need for cobalt. This technology was verified in the experimental part and evaluated by destructive tests (microhardness, microstructure, macrostructure).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkobaltcs
dc.subjectLi–on bateriecs
dc.subjectkobaltové slitinycs
dc.subjectlaserové svařovánícs
dc.subjectcobalten
dc.subjectLi-on batteriesen
dc.subjectcobalt alloysen
dc.subjectlaser weldingen
dc.titleKobaltové slitiny a jejich svařitelnostcs
dc.title.alternativeCobalt alloys and their weld abilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-12:48:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108345en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:54:32en
sync.item.modts2019.05.19 04:37:06en
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record