Show simple item record

Characteristic of photovoltaic system

dc.contributor.advisorVaněk, Jiřícs
dc.contributor.authorPokorný, Marekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:43Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, M. Charakterizace vlastností fotovoltaického systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other41190cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8359
dc.description.abstractCílem této práce je informovat nejprve o fotovoltaice všeobecne, dále práce informuje o fotovoltaických panelech a celých elektrárnách. V práci je zahrnut i postup jak FVE realizovat v souladu s legislativou.V Další cásti je samotný hrubý návrh fotovoltaické elektrárny do výkonu 30kWp, která se dá umístit na rodinny dum, výpocet a kalkulace investic a návratnosti techto investic v závislosti na case. Návrh je proveden ve dvou samostatných návrhových programech FRONIUS SOLAR a SUNNY DESIGN,jejich výstupy jsou porovnány. V praktické cásti této práce spolupracuji s firmou SOLARTEC s.r.o na merení hodnot z experimentálního fotovoltaického systému a na vypracování metodiky stanovení reálných vlastností solárních systému v provozu z namerených dat následne ukládaných do databáze. Tyto data dále vyhodnocuji a porovnávám pri podobných provozních podmínkách. Tyto data nám ukazují napr. prubeh výroby elektrické energie behem charakteristických dnu v závislosti na dopadající intenzite zárení, teploty clánku ,úhlu dopadajícího zárení atd. Mužeme porovnat, jak vypadá ideální den z hlediska výroby fotovoltaické elektrárny, s ostatními dny. Dále jsou v práci uvedeny histogramy výkonu panelu behem chrakteristických dnu a za celou dobu zkoumání.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is informed first about photovoltaics universally, works to inform the photovoltaic panels and complete plants. The work also includes instructions on how to implement PVP in accordance with law. Another part is the rough draft of the photovoltaic power 30 kWp, which can be placed on the house, computation and calculation of investment and them profitable investments to time. Design is made in two separate forms of the Fronius Solar and Sunny Design, their outputs are compared. The practical part of this work cooperates with the company SOLARTEC Ltd. for experimental measurements of the photovoltaic system and develop a methodology for setting the properties of real solar systems in operation from the measured data then stored in a database. These data further evaluate and compare the similar operating conditions. This data will show as the course of production of electricity during the typical day in percentage terms, depending on the incident irradiance, cell temperature, angle of incident radiation, etc. We can compare what it looks like an ideal day in terms of production of photovoltaic power, with the other days. Further are in work mentioned histograms achievement panel behind classical day and behind all - time investigation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFotovoltaikacs
dc.subjectfotovoltaický jevcs
dc.subjectfotovoltaický clánekcs
dc.subjectFotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectzelený bonuscs
dc.subjectpostup realizacecs
dc.subjectnosná konstrukcecs
dc.subjectstrídaccs
dc.subjectSunny designcs
dc.subjectFronius solarcs
dc.subjectkoncentrátorycs
dc.subjectkremíkcs
dc.subjectfotovoltaický panelcs
dc.subjectvýkon FV clánkucs
dc.subjectztráty FV clánkucs
dc.subjectstrešní systémycs
dc.subjectrozpocetcs
dc.subjectexperimentální systémcs
dc.subjectFV labcs
dc.subjectintenzita osvetlenícs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectnapetícs
dc.subjectproudcs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectcharakteristikycs
dc.subjectzávislostics
dc.subjecthistogramycs
dc.subjectmodulcs
dc.subjectPostgreSQL.cs
dc.subjectPhotovoltaicsen
dc.subjectphotovoltaic effecten
dc.subjectphotovoltaic cellen
dc.subjectphotovoltaic power stationen
dc.subjectthe green bonusen
dc.subjectrealization processen
dc.subjectstructureen
dc.subjectinverteren
dc.subjectSunny Designen
dc.subjectFronius Solaren
dc.subjectconcentratorsen
dc.subjectsiliconen
dc.subjectphotovoltaic panelen
dc.subjectsolar power articleen
dc.subjectlosses PV cellsen
dc.subjectroof systemsen
dc.subjectcostingen
dc.subjectexperimental systemen
dc.subjectFV laben
dc.subjectintensity lightingen
dc.subjectenforcementen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectvoltageen
dc.subjectcurrenten
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectcharacteristicsen
dc.subjectdependenciesen
dc.subjecthistogramsen
dc.subjectmodulusen
dc.subjectPostgreSQL.en
dc.titleCharakterizace vlastností fotovoltaického systémucs
dc.title.alternativeCharacteristic of photovoltaic systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:15cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid41190en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:23:23en
sync.item.modts2020.03.30 13:44:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDolenský, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Jaké jsou bezpečnostní opatření FV elektráren proti úrazu el. proudem? Jakým způsobem jste počítal efektivnost investice do fotovoltaiky?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record