Show simple item record

Rent Rates for Flats in Karviná and the Influencing Factors

dc.contributor.advisorDoležalová, Monikacs
dc.contributor.authorJendryščíková, Adélacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:30Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJENDRYŠČÍKOVÁ, A. Nájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103773cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83633
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje tématu nájemného. Je zde zkoumána výše nájemného v Karviné a faktory, které ji ovlivňují. Jde o dispozici bytu, druh stavby, vlastnictví, dále o to, zda k bytu náleží balkon či lodžie, nebo je v domě výtah. Diplomová práce se také zabývá tzv. hornickými byty, které jsou specifické pro město Karviná.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the topic of rent. The level of rent in Karviná and the factors which influence it are investigated. Mainly apartment layout, type of building, ownership, whether a balcony or loggia belongs to the flat, or if there is a lift in the house. The diploma thesis also deals with the so-called mining flats, which are specific to the town of Karviná.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytycs
dc.subjectnájemcs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectFlatsen
dc.subjectrenten
dc.subjectmarketen
dc.subjectmarket analysisen
dc.titleNájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňujícs
dc.title.alternativeRent Rates for Flats in Karviná and the Influencing Factorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-21cs
dcterms.modified2018-06-21-14:48:02cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103773en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:17:46en
sync.item.modts2020.03.31 05:03:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeGardášová, Alenacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Monika Doležalová (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Nájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňují. Závěrečnou práci obhajovala srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala dobře. Na otázky komise odpověděla. Na doplňkové otázky od vedoucí závěrečné práce částečně odpověděla. Ing. Monika Doležalová položila otázku: Jestli dochází a případně z jakého důvodu dochází k poklesu nájemného v závislost na velikosti bytu? Ing. Michal Novotný, Ph.D. položil otázku: V práci uvádí, že podklady byly získány z S-realit a pouze z pěti lokalit proč? Ing. Tomáš Matras položil otázku: V práci uvádíte i družstevní byty, informace o těchto bytech máte přímo od družstev? Rozdělovala jste ceny včetně energii? Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil . Obhajoba: Ccs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record