Show simple item record

A study of the stress distribution near the sharp notch tip

dc.contributor.advisorProfant, Tomášcs
dc.contributor.authorSvoboda, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:11Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:11Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSVOBODA, P. Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105837cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83644
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními pojmy lomové mechaniky. Druhá část se zabývá sestavením postupu řešení podle Williamsovy metody a vytvořením programu na spočítání exponentu singularity napětí.cs
dc.description.abstractThe presented diploma thesis deals with the problem of determining the stress singularity exponent of the V-notch. This task can be divided into two parts. The first deals with the theoretical background, that means the basic relations of mechanics and the basic concepts of fracture mechanics. The second part deals with the elaboration of the Williams method and the creation of a program for calculating the stress singularity exponent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLomová mechanikacs
dc.subjectV-vrubcs
dc.subjectexponent singularity napětícs
dc.subjectAiryho funkce napětícs
dc.subjectsingulární koncentrátor napětícs
dc.subjectWilliamsovo řešení.cs
dc.subjectFracture mechanicsen
dc.subjectV-notchen
dc.subjectstress singularity exponenten
dc.subjectAiry stress functionen
dc.subjectsingular stress concentratoren
dc.subjectWilliam’s eigenfunction expansion method.en
dc.titlePopis rozložení napětí v okolí ostrého vrubucs
dc.title.alternativeA study of the stress distribution near the sharp notch tipen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-19cs
dcterms.modified2018-06-19-11:01:37cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105837en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:16:09en
sync.item.modts2020.03.31 17:24:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMajer, Zdeněkcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) Ing. David Zalaba (člen) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji závěrečnou práci. Poté byly předneseny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Následně byly pokládány další otázky vztahující se k diplomové práci: Jak je zaručeno, že kořeny matice čtvrtého řádu budou reálné? Jak byly spočítány? Můžete kvantifikovat, k čemu jste dospěl ve své práci? Jaký je přínos práce? Jak dlouho trvalo vytvoření programu a celé práce? Na závěr bylo vystoupení hodnoceno jako dostatečné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record