Show simple item record

The current effectivness of bankruptcy prediction models in the conditions of Czech Republic

dc.contributor.advisorKaras, Michalcs
dc.contributor.authorKratochvilová, Monikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:13:33Z
dc.date.available2019-05-17T12:13:33Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKRATOCHVILOVÁ, M. Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111899cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83699
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen pojem bankrot, jeho původ a historie, dále je zde definován pojem finanční analýza a její metody. V této části je rozebrán i popis vybraných bankrotních modelů a jejich omezená vypovídací schopnost. V praktické části je nejprve vyhodnocena spolehlivost vybraných modelů a poté jsou navrženy změny pro zlepšení spolehlivostics
dc.description.abstractThis bachelor thesis is aimed on evaluation of effectiveness of selected bankruptcy models in the Czech Republic environment. In the theoretical part are introduced analyzed models and methods used to model analysis. Here is explained the concept of bankruptcy, its origin and history, the definition of financial analysis and its methods. This section also describes a description of selected bankruptcy models and their limited reporting ability. In the practical part, the reliability of selected models is first evaluated and subsequently changes are proposed to improve reliabilityen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbankrotcs
dc.subjectbankrotní modelcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectmodel IN05cs
dc.subjectAltmanův modelcs
dc.subjectZmijewski modelcs
dc.subjectG-indexcs
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectbankruptcy modelen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectmodel IN05en
dc.subjectAltman's modelen
dc.subjectmodel of Zmijewskien
dc.subjectG-indexen
dc.titleSoučasná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČRcs
dc.title.alternativeThe current effectivness of bankruptcy prediction models in the conditions of Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-21cs
dcterms.modified2018-06-22-12:21:45cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111899en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 10:02:37en
sync.item.modts2019.05.19 08:44:34en
dc.contributor.refereeBartoš, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record