Show simple item record

Measurement of graphene transport properties

dc.contributor.advisorKormoš, Lukášcs
dc.contributor.authorNečesal, Danielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:14:37Z
dc.date.available2018-10-21T17:14:37Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNEČESAL, D. Měření transportních vlastností grafenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109139cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83726
dc.description.abstractPro použití grafenu v elektronice je nutné vytvořit velké plochy grafenu vysoké kva- lity, k čemuž se využívá chemická depozice z plynné fáze (CVD). Kvalitu grafenové folie určuje pohyblivost nosičů náboje, protože je nepřímo úměrná počtu defektů grafenu, čehož bylo využito v této bakalářské práci. Byly vyrobeny vzorky s CVD grafenem pro měření transportních vlastností metodami van der Pauw a Hall bar. Grafen byl na vzorky přenesen dvěma metodami, pomocí roztoku dusičnanu železitého nebo pomocí elektrolytické delaminace. Bylo zjištěno vysoké p-dotování měřeného grafenu. U vzorku s přeneseným grafenem pomocí elektrolytické delaminace byla pozorována vysoká mo- bilita nosičů náboje a Diracův bod byl nalezen díky sníženému p-dotování.cs
dc.description.abstractIn order to create electronic devices utilizing graphene, it is necessary to manu- facture large sheets of high quality graphene which can be achieved by chemical vapor deposition (CVD). Mobility plays an important role in determining quality of graphene sheet because it is inversely proportional to concentration of defects. In this work, CVD graphene samples were fabricated, and their transport properties were characterized by van der Pauw and Hall bar methods. Graphene was transferred to samples either by using Fe(NO3)3 solution or via electrolytic delamination process. Both methods yiel- ded highly p-doped graphene. The electrolytic delamination transfer process resulted in a higher mobility of the graphene sheet and the Dirac point was observed due to a significant doping decrease.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGrafencs
dc.subjectFETcs
dc.subjectvan der Pauwcs
dc.subjectHall barcs
dc.subjecttransportní vlastnostics
dc.subjectmobilita nosičů nábojecs
dc.subjectkoncentrace nosičů nábojecs
dc.subjectDiracův bodcs
dc.subjectGrapheneen
dc.subjectFETen
dc.subjectvan der Pauwen
dc.subjectHall baren
dc.subjecttransport propertiesen
dc.subjectcharge carrier mobilityen
dc.subjectcharge carrier concentrationen
dc.subjectDirac pointen
dc.titleMěření transportních vlastností grafenucs
dc.title.alternativeMeasurement of graphene transport propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-21cs
dcterms.modified2018-06-25-06:47:55cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109139en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:00:58en
sync.item.modts2021.11.08 12:52:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProcházka, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen)cs
but.defenceByly zodpovězeny otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record